Simon Ward

Giáo viên tiếng Anh

Võ Thị Phương Thảo

Giáo viên tiếng Anh

Nguyễn Hoàng Ngọc Vân

Giáo viên tiếng Anh

Võ Minh Tuấn

Giáo viên Thể chất - Bơi lội

Lê Tấn Lực

Giáo viên Thể chất - Bơi lội

Nguyễn Hoàng Lê Vũ

Giáo viên Âm nhạc

Nguyễn Huỳnh Linh Thảo

Khối trưởng Bee và Ladybug

Trương Thị Hà Đông

Khối trưởng Butterfly và Dragonfly

Huỳnh Thị Tuyết Nhung

Giáo viên Mầm non

Trần Thụy Bích Ngọc

Giáo viên Mầm non

Nguyễn Tân Nương

Giáo viên Mầm non

Đào Thị Mai Duyên

Giáo viên Mầm non

Nguyễn Thị Như Thảo

Giáo viên Mầm non

Nguyễn Xuân Trang

Giáo viên Mầm non

Nguyễn Thị Như Ngọc

Giáo viên Mầm non