Lê Tấn Lực

Giáo viên thể chất và bơi lội CVK

Nguyễn Huỳnh Linh Thảo

Khối trưởng Bee và Ladybug

Trương Thị Hà Đông

Hiệu phó Dự bị Tiểu học

Nguyễn Tân Nương

Giáo viên Mầm non

Nguyễn Xuân Trang

Giáo viên Mầm non

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Giáo viên Mầm non

Nguyễn Thị Huyền Nga

Giáo viên Mầm non

Nguyễn Thị Như Uyên

Giáo viên Mầm non