NGÀY HỘI TRẢI NGHIỆM STEM & ROBOTICS CVK | CVK STEM & ROBOTICS EXPERIENCE DAY

[English Below] Ba mẹ có biết?

STEM là phương pháp giáo dục hiệu quả trong việc giúp trẻ phát triển toàn diện các kỹ năng tư duy, giải quyết vấn đề, sáng tạo và hợp tác với sự tích hợp đa dạng kiến thức của các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Trường mầm non Canada - Vietnam kính mời ba mẹ đến tham dự Ngày hội trải nghiệm STEM & Robotics dành cho các bé độ tuổi mầm non, với các nội dung đặc sắc:

 • - Khám phá ý nghĩa của giáo dục STEM trong việc phát triển các kỹ năng tư duy.
 • - Tìm hiểu cách ứng dụng toán học vào quá trình phát triển tư duy của trẻ ngay từ mầm non.
 • - Trải nghiệm cách ứng dụng STEM vào quá trình nuôi dạy trẻ.
 • - Tham quan khuôn viên học xá phủ xanh 65% diện tích.
 • - Gặp gỡ & trò chuyện cùng đội ngũ chuyên môn CVK.

Đặc biệt, cơ hội thử tài lập trình cho bé tại góc trải nghiệm Robotic đầy hấp dẫn

ĐĂNG KÝ tham gia cùng con ngay tại: https://bit.ly/CVK_OPENDAY2110

 • - Thời gian: 8:30 - 10:30 sáng thứ bảy, ngày 21/10/2023
 • - Địa điểm: CVK Học xá Quận 7

_________________________
Hey parents, do you know?
STEM is an effective educational method in helping children comprehensively develop thinking, problem-solving, creativity, and collaboration skills with diverse knowledge from mathematics to arts.

Canada - Vietnam Kindergarten would like to invite parents to attend the STEM & Robotics Experience Day for kindergarten children, with details:

 • - Explore the meaning of STEM education in developing thinking skills.
 • - Learn how to apply mathematics to children's thinking development from the kindergarten stage.
 • - Experience how to apply STEM to the process of education for children.
 • - Join the school tour with 65% green cover.
 • - Meet and greet with CVK's Leadership team.

Especially, the opportunity to try programming skills for children at the attractive Robotic experience corner.

REGISTER now at: https://bit.ly/CVK_OPENDAY2110

 • Time: 8:30 - 10:30 am Saturday, October 21, 2023
 • Location: CVK District 7 Campus

-----------------------

Trường Mầm non Canada - Việt Nam

Giáo dục cho tất cả - Education for All