NHỮNG NIỀM VUI Ý NGHĨA TRONG NGÀY CVK DAY | MEANINGFUL & JOYFUL CVK DAY!!

[English Below] CVK Day là hoạt động sinh hoạt chủ điểm hàng tháng tại Trường Mầm Non Canada - Việt Nam, nơi các bạn học sinh cùng học hỏi về nét tính cách tiêu biểu của tháng và dành sự tuyên dương cho những các cá nhân có những cố gắng trong tháng trước đó.
 
 
CVK xin chúc mừng các thiên thần nhỏ xuất sắc đạt chứng chỉ giáo dục tính cách tháng 9 - chủ đề “Tôn trọng”. Ở tháng vừa qua, các em đã có những biểu hiện, hành động đẹp thể hiện sự tôn trọng của mình dành cho thầy cô, ba mẹ, bạn bè và những người xung quanh. Các CVKer còn thực hành nét tính cách tháng 9 qua việc tôn trọng sự khác biệt trong tính cách của bạn bè mình.
 
 
Trong buổi sinh hoạt về nét tính cách tháng 10 theo chương trình Giáo dục tính cách bằng hành động, đức tính trách nhiệm được giới thiệu đến các con qua vở kịch do chính cô giáo thực hiện. Đây cũng là dịp để thầy cô và các thiên thần nhí quây quần, gửi lời chúc mừng đến các bạn, thầy cô có sinh nhật trong tháng 10.
 
_______________________________________________
MEANINGFUL & JOYFUL CVK DAY!! 
CVK Day is a monthly activity at Canada-Vietnam Kindergarten, where students learn about the month's typical personality traits and send compliments to individuals who have made great efforts during the previous month.
 
 
CVK would like to congratulate the excellent little angels who achieved September character education certificates - "Respect" theme. In the past month, the children have shown respectful expressions and actions to teachers, parents, friends, and people around them. CVKers also practice the September personality trait by respecting the differences in their friends' personalities.
 
 
Following the Character Education through Action program, the October character trait - Responsibility, was introduced to the children through a play performed by the teacher. CVK day is also an opportunity for teachers and little angels to gather and celebrate other friends' and teachers' birthdays in October.