Why love CVK

  • Chương trình song ngữ tuyệt vời kết hợp với chương trình Giáo dục tính cách bằng hành động từ Bộ Giáo dục Ontario (Canada)
  • Trẻ được giáo dục trên thuyết trí thông minh đa dạng
  • Trẻ tiếp thu kiến thức nhẹ nhàng với phương pháp học thông qua trò chơi
  • Trẻ được học tập và vui chơi trong môi trường học tập an toàn, tiện nghi và đầy tình yêu thương.
  • Tham gia nhiều sự kiện, lễ hội độc đáo
  • Những lớp học không tường và chương trình ngoại khóa đa dạng
  • Hạnh phúc của trẻ là mong ước của chúng tôi.