Nguyễn Hoàng Sơn

Nhân viên Cứu hộ

Bùi Thị Phượng

Giáo viên dạy Vẽ

Võ Lê Thanh Tuyền

Giáo viên lớp Bee 1

Đậu Thị Cẩm Ly

Giáo viên lớp Bee 3

Võ Huỳnh Khương

Giáo viên lớp Baby Bee 1

Nguyễn Ngọc Mai Phương

Giáo viên lớp Ladybug 4

Phạm Thị Thùy

Giáo viên lớp Bee 2

Võ Thị Thùy Nang

Giáo viên lớp Bee 1

Trần Thị Mỹ Tiên

Giáo viên lớp Baby Bee 1

Nguyễn Thị Huỳnh Trúc

Khối trưởng khối Bee-Bee 4