Đinh Nguyễn Thi Quyên

Trợ giảng Tiếng Anh

Châu Tú Phương

Trợ giảng Tiếng Anh

Lê Ngọc Khánh Linh

Trợ giảng Tiếng Anh

Nguyễn Mạnh Phúc

Giáo viên dạy Bơi- Thể dục.

Vũ Minh Phương

Giáo viên dạy Bơi - Thể dục

Võ Lê Thanh Tuyền

Khối trưởng Bee- Bee 1

Đậu Thị Cẩm Ly

Giáo viên lớp BEE 1

Võ Huỳnh Khương

Giáo viên lớp BEE 1

Nguyễn Ngọc Mai Phương

Giáo viên Bee 2

Phạm Thị Thùy

Giáo viên lớp BEE 2