Vũ Minh Phương

Giáo viên dạy Bơi - Thể dục

Nguyễn Hoàng Sơn

Nhân viên Cứu hộ

Bùi Thị Phượng

Giáo viên dạy Vẽ

Võ Lê Thanh Tuyền

Khối trưởng Bee - Bee 1

Đậu Thị Cẩm Ly

Giáo viên lớp Bee 3

Võ Huỳnh Khương

Giáo viên lớp Baby Bee

Nguyễn Ngọc Mai Phương

Giáo viên Ladybug 4

Phạm Thị Thùy

Giáo viên lớp BEE 2

Võ Thị Thùy Nang

Giáo viên lớp Bee 1

Trần Thị Mỹ Tiên

Giáo viên lớp BABY BEE