Simon Ward

Giáo viên tiếng Anh

Allison Hastings

Giáo viên tiếng Anh

Nguyễn Ngọc Trúc Lam

Giáo viên tiếng Anh

Võ Thị Phương Thảo

Giáo viên tiếng Anh

Võ Minh Tuấn

Giáo viên Thể chất - Bơi lội

Lê Tấn Lực

Giáo viên Thể chất - Bơi lội

Nguyễn Hoàng Lê Vũ

Giáo viên Âm nhạc

Trần Gia Hoài

Giáo viên khối Butterfly

Huỳnh Thị Tuyết Nhung

Giáo viên khối Bee

Nguyễn Thị Thúy Diễm

Giáo viên khối Dragonfly