Sheryl Freeman

Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo CISS

Trần Thị Lệ Hằng

Tổng hiệu trưởng CVK - Hiệu trưởng CVK Quận 7

Lê Thị Nguyệt Thi

Hiệu trưởng CVK Bình Chánh

Nguyễn Nam Thi

Hiệu phó CVK (Học xá Phú Mỹ Hưng)

Nguyễn Thị Hoàng Quyên

Hiệu phó CVK (Học xá Phú Mỹ Hưng)

Bùi Thị Vân An

Hiệu phó CVK (Học xá Bình Chánh)

Phan Thị Bích Trâm

Điều phối viên tiếng Anh Học xá Bình Chánh ( kiêm nhiệm Hiệu phó)

Thân Trọng Mai Thanh

Điều phối viên tiếng Anh học xá Quận 7