Nguyễn Nam Thi

Hiệu Trưởng CVK (Học xá Phú Mỹ Hưng)

Nguyễn Thị Hoàng Quyên

Phó Hiệu Trưởng CVK (Học xá Phú Mỹ Hưng)

Lê Thị Nguyệt Thi

Hiệu trưởng CVK (Học xá Bình Chánh)

Bùi Thị Vân An

Phó Hiệu Trưởng CVK (Học xá Bình Chánh)

Phan Thị Bích Trâm

Điều phối viên tiếng Anh/ Kiêm nhiệm Phó Hiệu Trưởng (Học xá Bình Chánh)