Học xá Phú Mỹ Hưng

  • Số 86, đường 23, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phú, HCMC
  • (028) 54 123 028/ 54 123 456
  • cvk@cvk.edu.vn

Học xá Bình Chánh

  • Khu dân cư 13C, Đại lộ Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM
  • (028) 37 6 12345 / (028) 37 6 12345
  • tuyensinh.bc@cvk.edu.vn