Đỗ Huỳnh Anh Thư

Giáo viên tiếng Anh - Tổ trưởng chuyên môn

Calvin Corinaldi

Giáo viên tiếng Anh

Melissa Ray

Giáo viên tiếng Anh

Erin McKenna

Giáo viên tiếng Anh

Phạm Ánh Như

Trợ giảng tiếng Anh

Lê Thị Ngọc Huyền

Trợ giảng tiếng Anh

Võ Tố Trinh

Trợ giảng tiếng Anh

Hoàng Thị Cẩm Vi

Trợ giảng tiếng Anh

Nguyễn Lê Hoàng Vy

Trợ giảng tiếng Anh

Nguyễn Mạnh Phúc

Giáo viên dạy Bơi - Thể dục.

Vũ Minh Phương

Giáo viên dạy Bơi - Thể dục

Nguyễn Thị Phương Nga

Giáo viên khối Baby Bee

Huỳnh Thị Giáng Châu

Giáo viên khối Ladybug

Nguyễn Thị Ngọc Thủy

Giáo viên khối Ladybug

Nguyễn Thị Quỳnh Duy

Giáo viên lớp Butterfly 1