Thông báo về Coronavirus / CISS - Communication Coronavirus

To our CISS Community - Staff, Students and CISS Families,

Kính gửi Quý phụ huynh, học sinh, giáo viên và nhân viên cộng đồng CISS, 

Thank you for your ongoing support and patience. Hopefully, you have now heard that according to the DoET directive 291/ GDDT-VP at 5:50 PM this evening ALL Ho Chi Minh City Schools are closed and will not re-open until Monday, February 10th.

Nhà trường xin chân thành cảm ơn Quý phụ huynh đã phối hợp và kiên nhẫn trong những ngày vừa qua. Nhà trường hy vọng rằng Quý phụ huynh đã nhận được thông tin chỉ đạo từ Sở Giáo Dục và Đào Tạo số 291/GDDT-VP lúc 5:50 chiều nay về việc TOÀN BỘ các trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoạt động trở lại vào thứ Hai, ngày 10 tháng 2 năm 2020.

  

Important Reminders to Families/ Lưu ý quan trọng dành cho Quý gia đình

Please remind your children to/ Quý gia đình vui lòng lưu ý các con về việc: 

♦ Wash hands before meals/ Rửa tay thật sạch trước mỗi bữa ăn. 

 Not share snacks/ food or utensils/ drinking glasses with each other/ Không dùng chung bánh/ thức ăn hoặc đồ dùng cá nhân/ ly uống nước với người khác. 

 Not to touch their face (mouth, nose, eyes) with unwashed hands/ Không sờ vào mặt (miệng, mũi, mắt) nếu chưa rửa tay.

Before we re-open we will send a communique about the preventative protocols that will be in place for school re-entry.

Trước khi học sinh quay trở lại trường, Nhà trường sẽ gửi các thư thông báo và trao đổi về các biện pháp phòng ngừa mà Nhà trường sẽ áp dụng khi học sinh đi hoc trở lại.

--------------------------

Should you have any questions, or concerns, I encourage you to contact me Sheryl.Freeman@admin.cis.edu.vn or my assistant, Vi Huynh vi.huynh@cis.edu.vn

Nếu Quý phụ huynh có bất kỳ câu hỏi hay lo lắng nào, hãy liên hệ với tôi qua địa chỉ email sheryl.freeman@admin.cis.edu.vn hoặc vi.huynh@cis.edu.vn (trợ lý của tôi). 

 

Thank you and best regards, 

Trân trọng, 

Dr. Sheryl Freeman/ Tiến sĩ Sheryl Freeman

Chair of the CISS Leadership Team/ Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo CISS