THÔNG BÁO DỜI LỊCH ĐI HỌC ĐẾN HẾT NGÀY 05/04/2020

Kính gửi các Quý Phụ huynh,

Theo chỉ đạo của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Công văn số 888/ UBND-VX), tất cả các trường học trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục đóng cửa và dự kiến học sinh sẽ đi học lại vào thứ Hai, ngày 06/04/2020. Ủy ban Nhân dân Thành phố sẽ tiếp tục làm việc với Bộ Y tế để theo dõi tình hình dịch bệnh và cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh lịch học cho học sinh toàn quốc.

Tại CISS, tất cả các cán bộ, giáo viên, công nhân viên nói chung và hơn hết là các em học sinh đang nỗ lực để vượt qua thách thức này vì tất cả chúng ta đang sống, học tập và hội nhập để trở thành những công dân toàn cầu.

Hãy bảo vệ bản thân, gia đình và tiếp tục rửa tay thật sạch!

Trân trọng,

Ban Giám hiệu Hệ thống trường Quốc tế Canada