Open Day "Ngày bên con tại CVK - Ngày ở Nơi của những nụ cười"