NHỮNG VIỆC HỌC SINH CẦN LÀM TẠI NHÀ ĐỂ PHÒNG DỊCH COVID-19

Ba Mẹ thân mến,

Việc đảm bảo sức khỏe và an toàn của các con là ưu tiên hàng đầu của CVK nói riêng và hệ thống CISS nói chung trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19.

Ba Mẹ hãy hướng dẫn, giúp đỡ và nhắc nhở các con cùng thực hiện các lưu ý sau theo khuyến cáo của Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế để phòng ngừa virus đến gần nhé!