Lê Lam Linh

Giáo viên lớp Ladybug 5

Lê Thị Lan

Giáo viên lớp Bee 2

Nguyễn Thị Phương Thảo

Giáo viên lớp Ladybug 3

Trần Thị Cẩm Tiên

Giáo viên lớp Dragonfly 5

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Giáo viên lớp Butterfly 6

Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Giáo viên lớp Bee 4

Huỳnh Lê Thiên Trang

Giáo viên lớp Ladybug 6

Trần Thị Kim Cương

Bảo mẫu lớp Butterfly 1

Nguyễn Thị Thắm

Giáo viên lớp Butterfly 4

Lê Thị Huyền Trinh

Nhân viên y tế