Đặng Ánh My

Giáo viên Dragonfly 4

Nguyễn Quốc Anh Thư

Khối trưởng Dragonfly- DF5

Nguyễn Hồng Trúc

Giáo viên Dragonfly 5

Nguyễn Thị Ngọc Giào

Giáo viên Dragonfly 5

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Giáo viên Dragonfly 6

Nguyễn Thị Loan

Giáo viên Dragonfly 6

Trần Anh Thy

Giáo viên Dragonfly 6

Nguyễn Thị Minh Hải

Giáo viên Dragonfly 7

Nguyễn Thị Thúy Hân

Giáo viên Dragonfly 7