Võ Thị Thùy Nang

Giáo viên lớp BEE 3

Trần Thị Mỹ Tiên

Giáo viên lớp BEE 3

Nguyễn Thị Huỳnh Trúc

Giáo viên lớp BEE 4

Trần Nguyễn Quỳnh Anh

Giáo viên lớp BEE 4

Huỳnh Lê Thiên Trang

Giáo viên lớp BEE 5

Đoàn Thị Ngọc Thùy

Giáo viên lớp BEE 5

Lương Ngọc Anh

Khối trưởng Ladybug- LD 1

Tạ Thị Thúy

Giáo viên Ladybug 1

Trần Thị Kim Tiến

Giáo viên lớp LADYBUG 1

Phan Ngọc Thảo

Giáo viên lớp Ladybug 2